+34 617 880 234 rezerwacja@domi-cars.com
Zaznacz stronę

pomoc

Czy mogę przedłużyć okres wynajmu?

Oczywiście, jednak Klient musi o tym zamiarze powiadomić wypożyczalnie samochodów oraz uzyskać jej zgodę najpóźniej 12 godzin przed terminem zwrotu. W tym celu najlepiej skorzystać z korespondencji mailowej kierowanej na adres wypożyczalni. Warunkiem przedłużenia wynajmu jest również wniesienie opłaty za dodatkowy okres użytkowania pojazdu.

Czy mogę zwrócić pojazd bez dokumentów, polisy lub rejestracji?

Obowiązkiem Klienta jest zwrot pojazdu z kompletem dokumentów, czyli:
– dowodem rejestracyjnym,
– polisą ubezpieczeniową,
a także z kompletem kluczyków wraz z pilotami autoalarmu oraz obiema tablicami rejestracyjnymi. Nasi klienci dostają kopię dokumentów.

Czy muszę zwrócić wypożyczane auto zatankowane do pełna?

Klient zobowiązany jest oddać pojazd z takim stanem baku, z jakim auto wypożyczył. Samochody w DOMI – CARS praktycznie zawsze tankujemy do pełna, dlatego tyle paliwa musi znajdować się w baku podczas zwrotu auta.

Czy mogę oddać brudne auto?

Wypożyczalnia przyjmuje zwroty aut czystych. W praktyce dodatkowe koszty zostaną naliczone tylko wtedy, kiedy samochód będzie naprawdę mocno zabrudzony. Warto jednak przed zwrotem chociaż opłukać pojazd na bezdotykowej myjni ręcznej.

Czy mogę palić w wynajmowanym aucie?

Absolutnie nie. Palenie tytoniu oraz e-papierosów we wnętrzu wynajmowanego pojazdu jest zabronione. Jeżli podczas zwrotu auta pracownik wypożyczalni samochodów stwierdzi, że Klient złamał ten zakaz, może zostać naliczona kara umowna w wysokości 100,00€

Czy w aucie z wypożyczalni mogę przewozić zwierzęta?

Nie. Regulamin wypożyczalni DOMI-CARS zabrania przewożenia zwierząt we wnętrzu wynajmowanych samochodów. Stwierdzenie obecności sierści na tapicerce pojazdu może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00€

Czy mogę dokonywać przeróbek wyposażenia lub konstrukcji pojazdu?

Absolutnie nie. Niedopuszczalne są ingerencje zarówno w wyposażenie fabryczne wynajmowanego auta, wyposażenie dodatkowe, jak i konstrukcję pojazdu. W szczególnosci Klient nie może dokonywać demontazu żadnych elementów pojazdu.

Czy mogę naprawiać auto z wypożyczalni, jeżli się zepsuje lub jezli je uszkodzę?

Klient nie może na własną rękę zlecać napraw ani holować pojazdu naleąącego do DOMI – CARS.

Czy mogę oddać uszkodzone auto z wypożyczalni?

Ponieważ Klient nie jest upoważniony do zlecania napraw wypożyczonego pojazdu, ani tym bardziej samodzielnego usuwania usterek czy uszkodzeń pojazdu, może zdarzyć się sytuacja, w której samochód wróci do DOMI-CARS z defektem. Jeśli jest on poważny i został spowodowany przez zaniedbanie lub nieuwagę Klienta, należy się liczyć z koniecznością uregulowania kosztów napraw – w przypadku wykupionego pełnego ubezpieczenia , zatrzymywana jest kaucja. Jeżeli uszkodzenie jest niewielkie lub tanie w usunięciu (np. lekka rysa, która można spolerować, albo nietrwale zabrudzona tapicerka), DOMI-CARS z reguły przymyka oko i nie obciąża Klienta dodatkowymi kosztami.

Auto z naszej wypożyczalni samochodów DOMI-CARS zapewnia komfort w każdej podróży.
Niektórzy nasi klienci zastanawiają się jednak, co stanie się, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu lub zostanie skradziony.
Przeczytaj, jaka odpowiedzialność ciąży na najemcy w takich sytuacjach? Użytkowanie każdego samochodu, nawet prywatnego, wiąże się z ryzykiem jego uszkodzenia w wypadku kolizji czy działania osób trzecich. Wielu kierowców wie, jak w takich sytuacjach zachować się, gdy chodzi o własne auto. Ale jak postępować w przypadku pojazdu wynajętego?

Jak postępować w przypadku uszkodzenia wynajętego auta?

Na samym początku koniecznie trzeba zapamiętać, że o wszystkich nietypowych sprawach związanych z wynajętym samochodem, należy niezwłocznie poinformować wypożyczalnię aut za pomocą numeru telefonu. Obowiązek ten w szczególności dotyczy uszkodzenia pojazdu. Pracownik DOMI-CARS dokładnie poinstruuje Najemcę, jakie kroki powinien wykonać. Wszystko zależy od rozmiarów uszkodzeń. Jeśli auto zostało nieznacznie zarysowane, czy otarte, istnieje spora szansa, że dobra wypożyczalnia w Alicante nie naliczy kary umownej podczas odbioru pojazdu. W takich sytuacjach, jeśli jest możliwe szybkie usunięcie usterki, DOMI-CARS bierze tę robotę na siebie, a klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli uszkodzenie pojazdu jest większe, lub spowodowane działaniem osób trzecich, Najemca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentacją zdjęciową oraz oświadczenie sprawcy, w którym bezsprzecznie przyznaje się on do wyrządzenia szkody. Materiały te potrzebne są firmie ubezpieczeniowej, w której zostały wykupione polisy OC i AC pojazdu, do uruchomienia procedury likwidacji szkód. O wszystkich koniecznych czynnościach przypomni pracownik wypożyczalni samochodów.

Auto z wypożyczalni, a kolizja – co robić?

Z pracownikiem DOMI-CARS koniecznie trzeba się skontaktować, jeśli doszło do kolizji auta z wypożyczalni z innym pojazdem. W tym przypadku Najemca zobowiazany jest również do wezwania policji nawet wtedy, gdy nie czuje się sprawcą wypadku. Warto jednak pamiętać, że kierujący pojazdem z wypożyczalni w świetle przepisów prawa jest zwyczajnym kierowcą, dlatego musi zachować się na miejscu wypadku tak, jak każdy inny kierujący.
Dlatego należy zachować odpowiednią kolejność w powiadamianiu osób. (jeżeli są ranni, najważniejsze to zadbać o ich zdrowie i życie). Telefon do wypożyczalni, chociaż konieczny, nie jest priorytetowy. Jeśli dojdzie do wypadku, w którym wynajęty pojazd nie zostanie zatrzymany przez policję do oględzin, pracownik DOMI-CARS zabezpieczy jego transport z miejsca kolizji. Najemca otrzyma auto zastępcze i będzie zobowiązany do udzielenia informacji firmie ubezpieczeniowej, celem złożenia wyjaśnień i przedstawienia ewentualnej dokumentacji własnej.

Jak się zachować, gdy wynajęty pojazd został skradziony?

Sytuacja, która niepotrzebnie spędza sen z powiek wielu Najemcom, to kradzież auta z wypożyczalni. Tymczasem, choć są to niewątpliwie bardzo stresujące okoliczności, nie należy ich demonizować.
Jeśli odkryliśmy kradzież wynajętego auta, niezwłocznie powinniśmy skontaktować się z pracownikiem wypożyczalni samochodów.
Pracownik przyjmie zgłoszenie i poleci powiadomić policję. Jako najemcy jesteśmy zobowiązani przedstawić wszelkie wyjaśnienie organom ścigania, a później także firmie ubezpieczeniowej.
Bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą. Należy wówczas:

  • za każdym razem, gdy wysiadamy z auta, włączyć wszystkie zainstalowane systemy zabezpieczające.
  • nie zostawiać kluczyków w samochodzie,
  • jeżeli jest możliwość parkować w miejscach bezpiecznych

ZESPÓŁ DOMI-CARS